Začátek na konci září 2023

6ti měsíční program |facebooková skupina

Vnímám jako důležité spojovat se s vnitřní moudrostí, sdílet své zkušenosti a vzájemně se podporovat.

Rozšiřovat zaběhnuté vnímání sebe sama jako omezené entity.

Vnášet do svého života více bdělé pozornosti, klidu, hojnosti, šťavnatosti i radosti.

Plný potenciál. Snadno se řekne, ne až tak snadno udělá.
Co to vlastně je, a co je to hojnost plného potenciálu?
Co je vlastně hojnost?
Pro mne osvobození se ze sevření podmíněné mysli. Poznání toho, kdo jsme. Napojení na Zdroj, Život, MOUDROST V NÁS, či jakkoli to nazveme .-)

VŠICHNI TOUŽÍME PO NAPLNĚNÉM SPOKOJENÉM ŽIVOTĚ.

 Po radosti, lásce, hezkých a laskavých vztazích, harmonii, vnitřním klidu, práci, kterou milujeme, zdraví....

TO VŠECHNO TADY PRO NÁS JE.

MÁME V SOBĚ VEŠKEROU MOUDROST, KTERÁ NÁS K TOMU VEDE.

MÁ TO SVÉ FÁZE

V okamžiku, kdy vykročíme k sobě, do PLNOSTI SVÉHO BYTÍ, do svého světla, posvítíme svou pozorností na komplexnost našeho vnitřního nastavení. Jinými slovy spatříme nejen dokonalost a plnost, ale i tzv. stinné stránky. Organicky se začíná vynořovat obsah mysli, o kterém jsme ani nevěděli, že "ho máme". Dalo by se to označit jako proces ZVĚDOMOVÁNÍ, prohlédnutí, spatřování vnitřního nastavení, které si často neseme z dětství a které nás více či méně vědomě limituje, vytváří v našem vidění světa neviditelné filtry.

Právě toto naše vnitřní nastavení tvoří realitu, kterou žijeme. Každé naše TEĎ je výslednicí předchozích rozhodnutí, smýšlení, vnímání sebe sama. 

Praxi za nás nikdo neudělá.

Pro podporu, inspiraci a sdílení je tady tento program. Nejsme na nic sami a je zbytečné se trápit v situacích, na které se můžeme podívat z jiného úhlu pohledu.

Na co se můžeš těšit?

 • 6 měsíců hodnotného obsahu
 • 4 OSOBNÍ KONZULTACE ZDARMA
 • 2x měsíčně setkání v živém vysílání
 • Inspirace, podpora i síla skupiny
 • Otázky a odpovědi na aktuální témata
 • Pohled z nadhledu na obecná témata
  zdraví, hojnost, vztahy, práce a vše, co s nimi souvisí
 • Energetické principy
 • Mentoring
 • Meditace
 • Vědomý pozorovatel
 • Ukotvení ve vlastní hodnotě, sebe-vědomí
 • Trénink bdělé pozornosti

Ano, nečeká tě nic menšího, než tvůj vlastní plný potenciál.

Co je to plný potenciál? Vědomí si sama sebe, vlastní hodnoty i možností, které život ve své pestrosti nabízí. Odložení stachůobranných mechanismů, které ho zastiňují.

Budeš se do něj nořit celých 6 měsíců. Pochopíš principy, které ti v tom možná dosud bránily.

Je to velmi osvěžující.

Možná máte stejné otázky, jako kdysi já:

Jak radost ovlivňuje náš život?

Jak se postavit do své plnosti?

Jak spatřit svou hodnotu?

Jak s vnitřním klidem otevírat vrátka nového?

Kde najít jistotu pevných kořenů a oč se opírat?

Jak překročit své strachy, když se zdají nepřekonatelné?

Jak přijmout sebe i ostatní?

Jak spatřit hojnost v našem životě a více ji do něj zvát?

Jaký je smysl našeho života?

Kdo vlastně jsem?

Na základě vlastních prožitků a zkušeností ve spolu- práci s mými báječnými klienty si dovoluji otevřít tento půl roční program. Každou jednotlivou otázku jsem otáčela a prozkoumávala z různých stran. Odpovědi na ně si najdete sami. Uvnitř sebe.

Tak jednoduché to je

Veškerou moudrost i odpovědi máme v sobě, jen jsme způsobem výchovy neměli možnost s nimi od malička zůstat v kontaktu. Je čas se rozpomenout.

 

 

Nenabízím  informace, které časem vyšumí, ale vaši vlastní zkušenost a prožitky, které budete mít vždy k dispozici, a ze kterých budete moci čerpat ještě dlouho poté, co se naše cesty rozejdou.

 

6 měsíců je dostatečně dlouhá doba na zapuštění kořenů do vlastní moudrosti.

Ženy, které se mnou jdou:

Spatřují svou jedinečnost a dovolují si v ní rozkvétat.

Uvědomují si svou vlastní hodnotu nepodmíněnou okolím.

Noří se do důvěry v život a nechávají se jím vyživovat.

Nacházejí v sobě odvahu dělat kroky do neznáma.

Zvědomují si své dary a talenty, které přináší.

Přijímají samy sebe i dokonalost v nedokonalosti.

Zvou do svého života více hojnosti ve všech oblastech.

Prokoukávají a odkládají svá limitující přesvědčení i "pravdy" o sobě.

Jsou rozhodnuté žít spokojený, vnitřně naplněný a šťavnatý život se vším, co přináší.

Jakou změnu si můžete za 6 měsíců představit?

 • Intenzivnější spojení se sebou
 • Ukotvení se ve své vlastní hodnotě
 • Prokouknete hrátky a srategie fungování své mysli
 • Začnete sami sebe vidět jinak
 • Poznáte energetické principy hojnosti
 • Zjistíte, že vaše mysl není nepřítel, ale parťák
 • Dost možná se vám otevřou vrátka do nového, přívětivějšího života

V tomto programu můžete mít mou plnou podporu na dosah celých 6 měsíců.

Ve své praxi jsem byla svědkem nejedné velké přeměny a nespočtu malých dílčích proměn u mých klientů i u sebe. 

Někdy se to zdá až neuvěřitelné, jak je vše jednoduché, a že naši vlastní moudrost, kterou jsme vždy měli k dispozici vlastně nevyužíváme.

Jak si vzdáním odporu k tomu, s čím se potýkáme, a přijetím toho, co je, velmi ulehčíme život.

Vše najednou plyne snáze a celý život je šťavnatější a radostnější, pohodovější.

Hodnota programu 64 000,-

Skládá se z:

4x osobní konzultace (20 000,-)

12 živých setkání on-line (24 000,-)

Hodnotný obsah zahrnující energetické principy, meditace na míru, trénink bdělé pozornosti a vědomého pozorovatele (20 000,-)

V tomto programu jsou vloženy všechny mé zkušenosti z propojení fungování těla, mysli, duše. Jak jedno druhé neoddělitelně ovlivňuje. Jak je v podstatě jednoduché žít naplněný  život, ale už ne tak snadné to uskutečnit. Mnoho let jsme vkládali otěže našeho života do rukou naší podmíněné mysli. Je načase je postupně převzít zpět.

Tento 6ti měsíční program je vytvořen právě pro vaši mysl. Aby byla ochotná odkládat naučené automatismy, převzaté vzorce i postoje. Aby byla otevřená VNITŘNÍ MOUDROSTI  a nechala se jí vést.

Aby sloužila ona vám, ne vy jí.

 

Cena na 6 měsíců:

40 000,-

Platbu je možné rozložit po individuální dohodě.

Reference

Blani, děkuji Ti za plnou a výživnou podporu v době mé velké změny, kdy jsem potřebovala spatřit ty hluboce vryté destruktivní programy, které mě v životě vedly do nejistoty a destruktivity. Potřebovaly jasnou sílu a rozhodnost a tu jsi mi pomohla jim dát. Programy se týkaly mé vitální síly, vztahu k hojnosti, z toho velmi konkrétně k penězům. Je to velká síla stoupnout si do své plné hodnoty a do plné hojnosti. Plně vnímám, jak je to pro mou duši i tělo blahodárné. Děkuji za všechny náměty, konkrétní postupy jak ušité na míru skupině, tak i individuálně. Děkuji i za tvou podporu, která vlastně funguje i dál v rámci naší skupiny. Celé té proměně i procesu důvěřuji i proto, že tě Blani znám dlouho a vím, čím jsi prošla a kam ses dostala, zároveň náš způsob vnímání světa je velmi blízký. A také jsem i v praxi viděla dílčí výsledky. Když jsem si třeba řekla, že se otvírám tomu, že vydělám navíc 4500,- Kč a ono se stalo (díky mé iniciativě z přítomnosti a i díky mému uvolnění). A to mě vede dál se uvolňovat do hojnosti života. A zpátky už ani krok. Protože to si zasloužím já a i my všichni, tohle plné vědomí své hodnoty. Blani, děkuji za tvou plnohodnotnou náruč s jasnými hranicemi a svobodou.
Eva Vélewww.veleva.cz
Při našich osobních setkáních i sdílení ve skupině Objev boha v sobě je Blanka pozornou a bdělou průvodkyní. Plně se mi zvědomil vlastní potenciál a limitující přesvědčení...s nimiž je člověk sžitý. Přínos - odlehčení , nadhled, polevení v tlaku, který na sebe a okolí vytvařím. S ohledem na to, kde se kdo z nás nacházel, byla Blanka pečující, ale zároveň přímá a důrazná. Není potřeba dlouhých výkladů, abychom chtěli změnu, zavnímali k ní vnitřní sílu a použili jí. Dostala jsem podporu na cestě i ve chvíli, kdy jsem nevěděla co a jak dál. Těch prvků, které se stanou vašimi nástroji a v životě vám fungují je víc...a je to objevné a posilující.
Martina Meletzkáwww.martinameletzka.com

Seznamovací telefonát ZDARMA si můžete domluvit na tel: 739884018

Těším se 🙂