Můj příběh

Někdy život přinese situace, které jsou zdánlivě sakra těžké a jsme v nich "sami". Právě z nich se rodí naše vnitřní síla a pevnost, a právě ty nás zvou vrátit se "domů". K sobě.

Kdo jsem i nejsem já

Hodně rolí, hodně kabátků - jsem dcera, matka, žena... Sama sebe vnímám především jako součást celku - něčeho většího, co nás přesahuje. Mou pracovní rolí je inspirátorka, motivátorkamasérka, průvodkyně k vaší vnitřní moudrosti.

Baví mě vychutnávat život, jeho vůni a pestrost se vším, co přináší.

I když se někdy moje mysl zhoupne, už mi to nevadí, lze to prostě jen bděle pozorovat. Nepanikařit. Však ono to zas přejde.

Vždycky to tak ale nebylo...

...cesta ke spokojenosti a vnitřnímu klidu vedla přes vyhoření, neshody ve vztahu a další "prima" situace, které mi život přinesl jako zrcadlo, abych mohla porozumět, prokouknout hrátky mysli a uvědomit si, kdo vlastně jsem.

Zpětně jsem za ně vděčná, v okamžiku, kdy jsem je prožívala to tak ale samozřejmě nebylo, i když jsem věděla, že vše se děje z nějakého důvodu.

Vše, co nyní předávám, jsem sama prošla. Vím, v jak nelehkých situacích se někdy ocitáme, a také vím, že vše má své řešení a život nám nikdy nenaloží víc, než jsme schopni zvládnout. 

Inspirovali mě:

Jan Konfršt, Marcelka z hor, Eckhart Tolle, Rupert Spira

Procesem rozpomínání procházíme všichni, každý svým způsobem. Ráda říkám, že princip rozpomínání je jeden, barev v paletě odstínů, tedy cestiček, kterými jdeme, mnoho.

A o tom principu to celé je. Ve své podstatě velmi jednouché. Až tak, že je to pro mysl někdy složité pochopit. Nikdo nás to totiž neučil. Ve škole ani doma. Je skvělé, že žijeme v době, kdy je to snadno přístupné.

Je mi velkou ctí, že součástí mých darů duše je vidět pod povrch, vidět věci v souvislotech a vnímat vnitřní potenciál, krásu duše ostatních.

Skrze konzultace, které jsem pojmenovala DOSTAVENÍČKA S (TVOU) DUŠÍ, (dříve i skrze masáže), se odkládá emocionální zátěž, kterou již není potřeba nést, zvědomují se limitující přesvědčení a dochází k propojení s božskou podstatou, kterou jsme. Zkrátka dochází k rozkvětu ve vlastní originalitě a jedinečnosti, a je to přínosem pro všechny zúčastněné.

S láskou