Můj příběh

Miluju život v přítomnosti. Pomáhám ostatním rozpomenout se na moudrost, kterou v sobě všichni máme - objevit klíč k naší duši. Zkrátka objevit boha v sobě.

Kdo jsem i nejsem já

Hodně rolí, hodně kabátků - jsem dcera, matka, žena... Sama sebe vnímám především jako součást celku - něčeho většího, co nás přesahuje. Mou pracovní rolí je inspirátorka, lektorka vědomého doteku, masérka, průvodkyně po cestách vnitřních i vnějších.

Baví mě vychutnávat život, jeho vůni a pestrost se vším, co přináší.

I když se někdy moje mysl zhoupne, už mi to nevadí, lze to prostě jen bděle pozorovat. Nepanikařit. Však ono to zas přejde.

Vždycky to tak ale nebylo...

...cesta ke spokojenosti a vnitřnímu klidu vedla přes vyhoření, neshody ve vztahu a další "prima" situace, které mi život přinesl jako zrcadlo, abych mohla porozumět, prokouknout hrátky mysli a uvědomit si, kdo vlastně jsem.

Zpětně jsem za ně vděčná, v okamžiku, kdy jsem je prožívala to tak ale samozřejmě nebylo, i když jsem věděla, že vše se děje z nějakého důvodu.

Vše, co nyní předávám, jsem sama prošla. Vím, v jak nelehkých situacích se někdy ocitáme, a také vím, že vše má své řešení a život nám nikdy nenaloží víc, než jsme schopni zvládnout. 

Procesem rozpomínání procházíme všichni, každý svým způsobem. Ráda říkám, že princip rozpomínání je jeden, barev v paletě odstínů, tedy cestiček, kterými jdeme, mnoho.

A o tom principu to celé je. Ve své podstatě velmi jednouché. Až tak, že je to pro mysl někdy složité pochopit. Nikdo nás to totiž neučil. Ve škole ani doma.

Je mi velkou ctí, že součástí mých darů duše je vidět pod povrch, vidět věci v souvislotech a vnímat vnitřní potenciál, krásu duše ostatních.

Skrze masáže i konzultace pomáhám odkládat emocionální zátěž, kterou již není potřeba nést, zvědomovat si limitující přesvědčení a propojit se s božskou podstatou, kterou ve své podstatě jsme, a rozkvést v jedinečnosti.

S láskou