Co o sobě lze napsat, aby to byla pravda? Snad jen...

... Jsem .-)

Hodně rolí, hodně kabátků - jsem dcera, matka, žena...  Mou pracovní rolí je průvodkyně, podporovatelka, faciliátorka kruhové komunikace, možná inspirátorka, postupně se objevují nové oblasti a možnosti jak se skrze tuto osobnost Zdroj projevuje.

Baví mě vychutnávat život, jeho vůni a pestrost. Miluju přírodu, moře, klid, tanec i setkávání se.

Už mě nebaví dramata, nepřitahují traumata, ani neustálá řešení čehokoli.

Vždycky to tak jednoduché ale pro mysl nebylo...

...cesta ke spokojenosti a vnitřnímu klidu vedla přes vyhoření, rozpad vztahu a další "prima" situace, které život přinesl jako zrcadlo, aby se mohlo porozumět, postupně prokoukávat hrátky mysli a uvědomit si, kdo vlastně jsem a taky co nejsem.

Zpětně vidím, že to v rámci aktuálního nastavení podmíněné mysli jinak být nemohlo .-)

Vše, co nyní předávám, jsem sama prošla. Vím, jak se mysli někdy zdají nelehké situace, ve kterých se někdy ocitá, a také vím, že vše má své řešení TADY A TEĎ. 

Inspirovali mě:

Jan Konfršt, Marcelka z hor, Eckhart Tolle, Rupert Spira

Procesem rozpomínání a odkládání identity procházíme všichni, každý svým způsobem. Ráda říkám, že princip rozpomínání je jeden, barev v paletě odstínů, tedy cestiček, kterými jdeme, mnoho.

A o tom principu to celé je. Ve své podstatě velmi jednouché. Až tak, že je to pro mysl někdy složité pochopit. Nikdo nás to totiž neučil. Ve škole ani doma. Jsme neustále učeni pozornost v plné míře směřovat ven a tím postupně ztrácíme kontakt se svým doma.

A tak se při konzultacích i setkáních noříme do sebe, učíme se používat bdělou pozornost a rozeznávat "svou" podmíněnou mysl. Občas se použije nějaká pomůcka ve formě techniky, když to mysl ještě potřebuje. Zkrátka dochází postupnému rozkvětu v originalitě a jedinečnosti, kterou se Život sám skrze sebe projevuje.

Krásná teď